Pozvánka na členskou schůzi dne 24.5.2019

pozvánka na ČS