O společnosti

Zemědělské družstvo Těšetice

Zemědělské družstvo Těšetice (IČO 146 154 52) vzniklo rozhodnutím oprávněných osob a následným zápisem do obchodního rejstříku dne 5. března 1991. Hlavním předmětem činnosti je rostlinná výroba a chov holštýnských dojnic s uzavřeným obratem stáda. Družstvo rovněž provozuje veřejnou čerpací stanici pohonných hmot.

 

 

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Rekonstrukce posklizňové linky Těšetice   Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025183   Popis projektu: Projekt „Rekonstrukce posklizňové linky Těšetice“ je spolufinancován Evropskou unií. Projektem dojde prostřednictvím výměny technologie dopravních cest určených k přepravě zrnin v rámci posklizňové linky ke snížení energetické náročnosti v podniku žadatele. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.

logo