Rostlinná výroba

Družstvo hospodaří na výměře 1150 ha. Výrobní zaměření je tradiční pro oblast Hané. V rostlinné výrobě je to produkce potravinářské pšenice, sladovnického ječmene, řepky, máku, cukrovky a dále silážní kukuřice spolu s vojtěškou pro zajištění krmivové základny chovaného skotu. Podnik disponuje vlastními  kapacitami pro uskladnění 2.500 tun tržních plodin.

160620142098 170920142517 170920142520 170920142525 170920142529 170920142532