Rostlinná výroba

Naše zemědělské družstvo hospodaří na výměře cca 1150 ha. V rostlinné výrobě je hlavním produktem ječmen jarní a pšenice ozimá, dále potom cukrovka a řepka olejka.

160620142098 170920142517 170920142520 170920142525 170920142529 170920142532