Živočišná výroba

Živočišná výroba je zaměřena na produkci mléka s uzavřeným obratem stáda. 12 zaměstnanců pečuje o 300 krav holštýnského plemene a dalších 260 kusů mladého dobytka. Roční produkce mléka se pohybuje v rozmezí 3,1 – 3,2 mil. litrů kvality Q.

220920142557 220920142559 031220142968

 

220920142568 220920142576